Jak pisać list motywacyjny?

Jak napisać list motywacyjny

List motywacyjny jest dokumentem, który z reguły towarzyszy cv w sytuacjach kiedy wysyłamy swoją aplikację do potencjalnego pracodawcy. List jest nie tylko pismem mówiącym o naszej motywacji i streszczającym kwalifikacje, lecz również informacją, która określa na jakie stanowisko aplikujemy oraz z jakiego powodu. Czy jest to na przykład odpowiedź na ogłoszenie, czy list wysłany w nadziei, że pracodawca ma wakaty, czy jeszcze inna odrębna sytuacja np. informacja od znajomego. Bez listu motywacyjnego pracodawca musi najczęściej domyślać się, jakie stanowiska nas interesują, do kogo kierujemy swój list, jakie są nasze oczekiwania oraz tego co nas wyróżnia wśród innych. Bez listu motywacyjnego nasza aplikacja może być odrzucona jako bezwartościowa, ponieważ rekruter nie będzie miał z reguły czasu żeby przeanalizować wyłącznie nasze cv.

Mając na uwadze powyższe, przy sporządzaniu własnego listu motywacyjnego, powinniśmy zawsze dopasowywać go do konkretnego ogłoszenia lub każdej sytuacji, w której się tym dokumentem posługujemy. Dzięki temu wpływ jaki przy pomocy listu próbujemy wywrzeć na rekruterze będzie większy, a nasze szanse na rozmowę kwalifikacyjną wzrosną.

Faktem jest, że napisanie dobrego, skutecznego listu motywacyjnego jest zadaniem trudnym i wymaga wiele czasu, wysiłku i prób. Powstaje więc pytanie: jak napisać list motywacyjny.

Wzory listów motywacyjnych

Pisząc list po raz pierwszy na pewno dobrze jest korzystać z dobrych wzorów by na praktycznych przykładach poznać specyfikę tego dokumentu. Nie należy się jednak zniechęcać jeśli za pierwszym razem się nie uda. Każdy kolejny list z całą pewnością będzie lepszy, dojrzalszy i tym samym skuteczniejszy niż poprzedni. Gotowe wzory listów motywacyjnych można też ściągnąć. Takie przykładowe dokumenty aplikacyjne mogą być dobrą inspiracją w poszukiwaniu swojego stylu, a w niektórych przypadkach gotowym rozwiązaniem, które praktycznie bez żadnych zmian można wysłać do pracodawcy.

Struktura listu motywacyjnego

List motywacyjny jest rodzajem korespondencji formalnej i są określone reguły, którymi powinniśmy się kierować pisząc go. Przede wszystkim struktura jest mimo dużej dowolności wewnętrznej, ściśle określona. List składa się z 3 -4 paragrafów, z których dwa skrajne stanowią rozpoczęcie i zakończenie dokumentu. Objętość listu nie powinna przekraczać jednej strony formatu A4. Czcionka musi być czytelna, a odstępy między wierszami powinny ułatwiać czytanie.

Wstęp listu motywacyjnego

Tak jak i prawie każdą inną korespondencję formalną, tak i list motywacyjny cechują następujące reguły. W nagłówku musimy zawrzeć:

List rozpoczynamy od zwrotu Szanowni Państwo, jeśli nie znamy nazwiska osoby do której kierujemy korespondencję. W sytuacji kiedy znamy nazwisko, zwrot powitalny formułujemy: Szanowny Panie (Nazwisko) lub Szanowna Pani (Nazwisko).

Po tych zabiegach mamy już gotowy nagłówek naszego listu i możemy przystąpić do pisania pierwszego akapitu.

Pierwszy akapit listu motywacyjnego

Pierwszy akapit jest elementem listu motywacyjnego, w którym informujemy czytelnika o tym co było powodem wysłania aplikacji: ogłoszenie, chęć pracy w tej właśnie firmie, wiadomość o wakacie na stronie internetowej czy też inne rzeczy.

Ważne jest by podać stanowiska lub stanowisko, którymi jesteśmy zainteresowani. Wiele osób popełnia błąd myśląc, że firma w danym momencie na pewno szuka tylko jednej osoby i że rekruter otwierając naszą korespondencję będzie wiedział o co chodzi. W rzeczywistości w firmach często postępowania rekrutacyjne toczą się równolegle i nasze nieoznakowane dokumenty mogą wylądować w koszu.

Istotne jest by w tych 4-5 zdaniach, które stanowią wstęp listu motywacyjnego zachęcić potencjalnego pracodawcę do dalszego zgłębiania naszych dokumentów aplikacyjnych

Treść listu

Po uporaniu się z nagłówkiem przychodzi czas na przedstawienie swoich umiejętności i "pochwalenie się" kwalifikacjami. List motywacyjny jest przecież też formą marketingu swojej kandydatury. Oczywiście "przechwałki" muszą mieć uzasadnienie w rzeczywistości, bo z całą pewnością zostaniemy zapytani o nie na rozmowie kwalifikacyjnej. Dlatego też pamiętajmy, piszemy o swoich mocnych stronach, ale piszemy prawdę. Kłamstwo nie jest dobrą strategią, a jeśli zostaniemy na nim przyłapani co wcale nie jest takie nieprawdopodobne, na pewno będziemy mogli pożegnać się z pracą, na której nam bardzo zależało.

Częstą radą, którą otrzymują kandydaci jest nie powielanie treści, które znajdują się już w życiorysie zawodowym, jednak to nie powielanie nie oznacza, że pewnej cechy czy umiejętności nie powinniśmy uwypuklić również w liście motywacyjnym jeśli wydaje się nam ona szczególnie ważna dla danego stanowiska.

Podsumowując w treści listu motywacyjnego piszemy o naszych osiągnięciach, kwalifikacjach, umiejętnościach i cechach, które są istotne w pracy na oferowanym stanowisku. W liście podkreślamy swoje mocne strony i osiągnięcia, ale nie kłamiemy. Należy też pamiętać by już w liście podać przynajmniej ogólnie przykłady udowadniające naszą wypowiedź. Jeśli tego nie zrobimy lub co gorsza napiszemy "czcze przechwałki" z pewnością zostanie to zweryfikowane na rozmowie. W takiej sytuacji po prostu narobimy sobie niepotrzebnych nadziei i stracimy czas.

Na zakończenie listu...

Dziękujemy czytelnikowi za uwagę i poświęcony czas, jeszcze raz podkreślamy swoje zaangażowanie, oraz przedstawiamy w jaki sposób można się z nami skontaktować. W Polsce inicjatywa kontaktu jest po stronie pracodawcy. W USA kandydaci często informują potencjalnego pracodawcę, że np. w przeciągu dwóch tygodni skontaktują się z nim w celu potwierdzenia otrzymania aplikacji i ustalenia godziny spotkania. Wydaje mi się jednak że rekomendowanie tej metody jest jeszcze przedwczesne jak na nasze warunki.

List kończymy jednym ze zwrotów: Z poważaniem, Z wyrazami szacunku lub Łączę wyrazy szacunku oraz w wersji papierowej podpisujemy odręcznie imieniem i nazwiskiem a w wersji elektronicznej tylko piszemy nasze imię i nazwisko.

List motywacyjny na zamówienie

Serwis hr.consultants list motywacyjny oferuje też przygotowywanie listów motywacyjnych na indywidualne zamówienie klienta. Piszemy listy po polsku i po angielsku. Mamy duże doświadczenie w przygotowywaniu profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych na różne stanowiska specjalistyczne i menadżerskie.

Menu Porady

Rozmowa kwalifikacyjna

Pisanie cv

Listy motywacyjne:

Testy psychologiczne w rekrutacji:

Testy osobowości w rekrutacji:

Copyright 2005-2006 hr.consultants Wszystkie prawa zastrzeżone Cenimy standardy:

ikonka walidatora css ikonka walidatora html